Alle handleidingen kunt u vinden op de productpagina’s. Navigeer naar uw product via het hoofdmenu of voetmenu.Heeft u geen antwoord kunnen vinden op uw vraag? Reageer hier.

Eindgebruikersformulier
Bezig met versturen

Op de meeste van onze huidige producten zit 14 dagen tot 1 maand garantie. Bij een defect gaat u met het product terug naar uw reseller. Maak een korte probleembeschrijving en neem de aankoopbon en alle accessoires mee. Tijdens de garantieperiode krijgt u van de aanbieder een vervangend product mee.

De garantie komt te vervallen wanneer producten zijn geopend, wijzigingen zijn aangebracht of wanneer er sprake is van materiƫle schade, verkeerd gebruik, reparatie door een niet-geautoriseerde verkoper, verkeerd onderhoud of wanneer de producten voor andere doeleinden zijn aangewend.

Aanspraak op garantie vervalt doorgaans bij uw verkoper:

  • Bij schade door ongelukken of rampen, zoals brand, overstromingen, aardbevingen, oorlog, vandalisme of diefstal.
  • Wanneer het product incompatibel is met hardware of software die niet voldoet aan de minimale systeemeisen.
  • Bij accessoires als batterijen, waarbij de zekeringen zijn doorgebrand door niet juist gebruik.

De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden gevolgschade of incidentele schade, winstderving of andere commerciƫle schade die voortvloeit uit het gebruik van het product.